Godkendende myndighed

ZOOPARK Næstved godkendende myndighed er:

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

Tlf. 72 27 69 00

https://www.foedevarestyrelsen.dk/