ZOOPARK STU

Zoopark STU er sammensat af et pædagogisk team med mange års erfaring, med social pædagogisk arbejde og uddannelse både i det offentlige og i det private.

Vi er til for mennesker med særlige behov. Vores grundholdning, er at de unge deltager i praksisfælleskaber, som styrker den enkeltes udvikling i dannelse og kompetencer, til at kunne indgå i et arbejde og kunne samarbejde på en arbejdsplads.

Hos Zoopark STU har vi mange års erfaring med, at støtte unge mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, til et liv med job og selvforsørgelse. Vi arbejder tæt sammen med andre virksomheder, hvor vi sammen udarbejder meningsgivende praktikforløb.

Der hvor det giver mening, arbejder vi med sidemandsoplæring, ved grundige instruktioner og mentalisering, så de unge vokser og udvikler sig. Gennem vores ZOOPARK skaber vi et udviklende helhedsorienteret tilbud til et meningsfyldt liv med job, kollegaer, ansvarsfølelse, selvstændighed og sociale aktiviteter.

Zoopark STU ” Tro flytter bjerge, resten flytter vi sammen”.